Nu!

Ska vi ägna vår tid åt att fylla i blanketter eller ska vi göra konst? Det är frågan. Konstnärers osäkra arbetsförhållanden är inte unika, hela samhället står inför stora utmaningar på grund av automatiseringar och klimatförändringar. En generell basinkomst för alla medborgare provas på flera håll i världen som ett sätt att möta dessa utmaningar. Vi föreslår därför en ovillkorad konstnärslön som ett första steg till medborgarlön.

Kampanjen invigs fredag 28 september 17-20 på Tegen2. Vi bjuder in till verkstad, samtal och utställning där Åsa Andersson Broms, Shiva Anoushirvani, Karin Hansson, Per Hasselberg, George Kentros, och Nils Claesson utvecklar frågan med hjälp av Maria Lilja, Daniela Auerbach, och Elisabeth Westerlund och med samtalspartners som Nike Markelius, Jens Holm, Jonna Bornemark, Lennart Färnström, Carl Schlyter, Annika Lillemets, Lars Arrhenius, Erik Eriksson, Gunilla Sköld Feiler, Dror Feiler, Hans Jörgen Johansen, Pernilla Carlsson, Magnus Jacobsson, m. fl.

Foto Nils Claesson (2018)

Tegen 2, Bjurholmsg. 9b Stockholm. Öppettider 12-17, fredag-söndag 29 september – 21 oktober 2018.

Projektet är ett samarbete mellan de medverkande konstnärerna, Tegen2, Kungl. Konsthögskolans forskaravdelning samt Folkrörelsernas Konstfrämjande. För mer information kontakta info@konstnarslon.nu