Basinkomst

Idén om en allmän konstnärslön kommer från den pågående debatten om en universell basinkomst som förs i länder över hela världen.

Vi ser en konstnärslön som ett pilotprojekt med syfte att införa liknande trygghetssystem på alla områden i samhället. Men istället för att testa detta på en särskild region eller på människor utanför arbetsmarknaden, som hittills skett, så tror vi att konstnärer som grupp är intressanta som pilot då de redan till stor del är beroende av bidrag från samhället samtidigt som de aldrig saknar sysselsättning. Pengarna finns alltså redan där, och administrationen av dessa komplexa bidragsformer skapar en onödigt kostsam byråkrati som istället kan gå direkt till konstnärernas kärnverksamhet. Konsten behöver inte fler mellanhänder. En trygg ekonomisk bas frigör resurser till mer kreativitet.

Här följer länkar till information om en universell basinkomst.